OTRAN KUTNÁ HORA s.r.o.

prim. MUDr. Jiří Balý

oddělení tuberkulózy, respiračních a alergologických nemocí
ZAJÍMAVÉ WEBY

Česká pneumologická a ftizeologická společnost
http://www.pneumologie.cz

Česká společnost alergologie a klinické imunologie
http://www.csaki.cz/

Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
http://www.sleep-society.cz/

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
http://www.cls.cz/

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
http://www.mzcr.cz/

Státní ústav pro kontrolu léčiv
http://www.sukl.cz/

Česká iniciativa pro astma
http://www.cipa.cz/

České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci
http://www.copn.cz/

Česká koalice proti tabáku
http://www.dokurte.cz/

Alergie.cz
http://www.alergie.cz/